KONTAKT
ZÁKAZKOVÉ ODDELENIE
Pekárska 29, 917 01 Trnava
tel: +421 905 746 227
e-mail: eko@kon-press.sk

REPROGRAFICKÉ ODDELENIE
tel: +421 911 207 309
tel: +421 33 5344 601
e-mail: alkond@kon-press.sk
Otváracie hodiny: 8:00 - 16:00
VÝROBA
Modranská 2, 917 01 Trnava
tel: +421 903 408 359